Betingelser og vilkår

Betingelser og vilkår

Betingelser og vilkår

Multivekst AS tilbyr veldig gode lønns- og arbeidsvilkår. Vi legger også til rette for at våre hjelpe- og sykepleiere skal få god norskkompetanse og et greit sted å bo.

 

LØNN

Her er tariffoppgjøret for 2014 for Norsk Sykepleierforbund.

Tariff for kommunalt ansatte, i norske kroner:

Ansiennitet 0 år 4 år 8 år 10 år
Sykepleier 364 500 369 500 386 000 419 500
Spesialsykepleier 383 100 387 600 398 700 447 600

 

Tariff for sykehusansatte, i norske kroner:

Ansiennitet 0 år 4 år 8 år 10 år
Sykepleier 369 000 376 000 388 000 425 000
Spesialsykepleier 396 000 406 000 423 000 465 000

 

 

BOFORHOLD

Vi tilrettelegger slik at de som arbeider for oss får et greit sted å bo. Tre eller fire ansatte vil bo i samme leilighet. Dette for å redusere bokostnader, og for at de ansatte lettere skal kunne lære seg norsk.

 

 

SPRÅK

For å få arbeid gjennom Multivekst AS må du ha oppnådd minimum nivå B1 i CEFR

Det er Folkeuniversitetet Midt-Norge som tilbyr disse kursene. Se mer her. Norskkurset er nettbasert, og tilbasses individuelt.

Her er en liste over utstyret du må ha for å delta på norskkurset Migranorsk.

  • Lydkort og et headset med en mikrofon
  • Windows operativsystem versjon Windows 2000 eller en nyere versjon med de nyeste oppdateringene
  • Windows Media Player versjon 9.0 eller nyere
  • Internet Explorer versjon 7.0 eller nyere med de siste oppdateringene
  • Java script, cookies og pop-ups for adressen web1.migranorsk.no må åpnes i Internet Explorer
  • Adobe Reader 6.0 eller nyere
  • Flash Player versjon 7 eller nyere (animasjons- og simulteringsinteraksjon)
  • NIAS Audio version 1.3.2 or newer (to be able to read in, record and send audio files)

Windows Media Player, Adobe Reader, Flash Player og NIAS Audio kan lastes ned gratis. 

Datamaskinen må hele tiden ha oppdaterte versjoner av programvarene.

 
 
 

UTDANNINGSKRAV

Les om utdanningskrav for sykepleiere her, utarbeidet av Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell.

 

 

TAUSHETSPLIKT

 

 

JOBBTILBUD FOR SYKEPLEIERE

 

© Copyright 2019 Multivekst as.
Levert av Telsys, publiseres med eRedaktør